• JA! Er is weer plek‚Ķ

  ‚≠źÔłŹ Gun jij je kind‚Ķ ‚≠źÔłŹ #trotsopjezelfzijn #vriendschappen #doorzetten #groeimindset #geduld #hulplerenvragen #nietopgeven #breinologie Oftewel: werken aan meer (zelf)vertrouwen, meer kennis en inzicht over vriendschappen Lees verder
 • Gebarenchallenge

  Ja! Zojuist heb ik mij ingeschreven voor de Gebarenchallenge. Veel zin om op 1 februari te starten! Komend jaar ga ik dus gebarentaal leren… Hoe Lees verder
 • Fijne jaarwisseling!

  De laatste dag in 2021 alweer! Wat is het jaar ongelooflijk snel voorbij gegaan. Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking en hoop jullie Lees verder

Week tegen Kindermishandeling

In Nederland wordt gemiddeld 1 kind per schoolklas mishandeld. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de week tegen kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

De Week tegen Kindermishandeling vindt plaats van 19 t/m 25 november 2018. Het thema van de Week is dit jaar: Ik maak het verschil. Vanuit de sector onderwijs mocht ik een bijdrage leveren aan de Week tegen Kindermishandeling. Die bijdrage kunt u zien in het onderstaande filmpje. Graag roep ik iedereen die werkzaam is in het onderwijs op om bewust te kijken, tijd te nemen, te zien en vooral ook om samen met elkaar in gesprek te gaan. Samen maken wij het verschil…

Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

 • Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 • Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.

Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. De afwegingskaders voor in de meldcode zijn in de eerste helft van 2018 opgesteld door de beroepsgroepen die vallen onder de meldcode. In de tweede helft van 2018 wordt er met de afwegingskaders geoefend. De afwegingskaders die gemaakt zijn door de beroepsgroepen vindt u in de Toolkit huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer gebruikt een professional de meldcode?
Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?
Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

 • gezondheidszorg;
 • onderwijs;
 • kinderopvang;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdhulp;
 • justitie.

Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers. Voor tips en hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode, kunt u kijken in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vragen of praktische tips over de meldcode?
Bent u een professional en wilt u bijvoorbeeld weten welk afwegingskader voor uw beroepsgroep geldt? Of hoe de meldcode zich verhoudt tot uw beroepsgeheim? Heeft u behoefte aan een stappenplan voor de implementatie van de meldcode? Wilt u weten hoe er toezicht gehouden wordt op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Kijk dan in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staan verschillende hulpmiddelen. Een organisatie kan deze gebruiken om een meldcode in te voeren. Bijvoorbeeld een checklist voor managers en een standaardpresentatie. Maar ook achtergrondinformatie voor bepaalde doelgroepen en informatiemateriaal voor gemeenten.

Via deze link kunt u voorbeeldprotocollen downloaden van de verbeterde meldcode met afwegingskader per sector.

Bronnen:
Week tegen Kindermishandeling
Rijksoverheid.nl