Wie ben ik?

Mijn naam is Heleen Hollander. Ik ben 37 jaar en heb zestien jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, waarvan de laatste elf jaar als excellente leerkracht. Tijdens mijn studie aan de Katholieke Pabo te Zwolle heb ik mij gespecialiseerd in het vernieuwingsonderwijs Jenaplan, alsmede in het werken met het ‘oudere kind’. De meeste praktijkervaring heb ik dan ook opgedaan in het Jenaplanonderwijs waar uniciteit, zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en samenwerken hoog in het vaandel staan. Door mijn specialisatie in het oudere kind heb ik afgelopen jaren vooral intensief gewerkt met kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. In mijn huidige baan, op Jenaplanschool ’t Hoge Land te Epe, werk ik met veel plezier en passie in de bovenbouwstamgroepen (groep 6 – 7 – 8).

Altijd al heb ik een bijzondere interesse gehad voor kinderen met een bijzondere hulpvraag op het gebied van zowel leervaardigheden als sociaal- emotioneleontwikkeling, met name wanneer het gaat om kinderen met gedragsproblemen en/of -stoornissen.
Mijn groeiende interesse in het werken met deze kinderen en de toenmalige invoering van Weer Samen Naar School (WSNS), hebben mij doen besluiten om in 2009 de HBO-Master ‘Special Educational Needs – Onderwijs en gedragsproblemen’ te volgen, die ik in 2011 succesvol heb mogen afronden.

Tijdens het lesgeven, maar ook vanuit mijn functie als Gedragsspecialist en het werken als intern begeleider, heb ik de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie in de praktijk kunnen brengen. Door deze functies werk ik nu ook dagelijks met het ‘jonge kind’ (kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar). Om nog intensiever gestalte te kunnen geven aan het werken met kinderen met een speciale behoefte, ben ik in augustus 2013 gestart met mijn eigen praktijk: Hollander Advies & Coaching.