• JA! Er is weer plek‚Ķ

    ‚≠źÔłŹ Gun jij je kind‚Ķ ‚≠źÔłŹ #trotsopjezelfzijn #vriendschappen #doorzetten #groeimindset #geduld #hulplerenvragen #nietopgeven #breinologie Oftewel: werken aan meer (zelf)vertrouwen, meer kennis en inzicht over vriendschappen Lees verder
  • Gebarenchallenge

    Ja! Zojuist heb ik mij ingeschreven voor de Gebarenchallenge. Veel zin om op 1 februari te starten! Komend jaar ga ik dus gebarentaal leren… Hoe Lees verder
  • Fijne jaarwisseling!

    De laatste dag in 2021 alweer! Wat is het jaar ongelooflijk snel voorbij gegaan. Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking en hoop jullie Lees verder

Kind met zorg komt op school vaker in de knel

Belangenorganisaties maken zich zorgen over zorgverzekeraars die niet willen betalen voor begeleiding in de klas, terwijl dit wel degelijk hun taak is. Ieder(in), de organisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken, stuurt daar vandaag een brandbrief over naar de Tweede Kamer. Ook Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) en ouderorganisatie BOSK zien deze problemen.

Kinderen die veel zorg nodig hebben in de klas komen sinds begin dit jaar steeds vaker in de knel. Door veranderingen in de zorg en het passend onderwijs is in de praktijk onduidelijk wie hun intensieve zorg of begeleiding in de klas moet betalen. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd en vrezen dat hun kind binnenkort thuis komt te zitten.

Meervoudige beperkingen

Het gaat meestal om kinderen met meervoudige beperkingen die intensieve (medische) zorg, verpleging, verzorging of toezicht nodig hebben in de klas. Het gaat zeker om 2000 kinderen, maar belangenorganisaties denken dat het er veel meer zijn.

Zorgverzekeraars verwijzen ouders onterecht door naar gemeenten, zo zeggen de belangenorganisaties. Maar wie juist onder de gemeente valt, krijgt vaak te horen dat ze naar de zorgverzekeraar of het Zorgkantoor moeten, merkt ook Kees Bouma. Hij houdt zich als beleidsadviseur Zorg en Onderwijs dagelijks bezig met zorg in de klas voor kinderen met een meervoudige handicap. 

Bouma: “Ik ken tientallen ouders bij wie dit speelt. Gemeenten begrijpen nog vaak zelf niet dat ze wel een rol hebben in het betalen van de begeleiding.”

Passend onderwijs

Een tweede systeemverandering die meespeelt in de problemen is die van passend onderwijs. Dat systeem is sinds augustus omgegooid. Het idee daarachter is dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Op een ‘gewone’ school als dat kan, op een speciale school als het moet.¬†

Maatwerk in de klas, maar ook meer zorgvragen in het gewone klaslokaal. “Dan rijst ook hier de vraag waar onderwijsondersteuning eindigt, en zorg begint, en dus wie wat zou moeten betalen”, zegt Martijn Klem van ouderorganisatie BOSK.

Betere informatie

De onduidelijkheid bij scholen, gemeenten, ouders en instellingen leidt in de praktijk tot impasses. Want iedereen wil het beste voor een kind, maar heeft ook te maken met minder geld. Belangenorganisaties willen dat er snel betere informatie komt over wie welke rekening moet betalen. Ook moet er een plek komen waar ouders die vastlopen naartoe kunnen. Elk kind dat naar school kan gaan, moet ook die mogelijkheid krijgen, vindt Ieder(in).

Dat veel ouders nog onzeker zijn over wie meebetaalt aan de zorg in de klas, heeft ook gevolgen voor het speciaal onderwijs dat het geld via ouders nodig heeft om alle kinderen in de klas de juiste zorg te geven. Veel ouders hebben inmiddels een brief gekregen waarin de school aangeeft dat de zorg aan het kind in de klas stopt als er niet snel een verandering komt.

Tot 1 januari kregen ouders geld voor intensieve zorg in de klas vanuit de AWBZ. Maar sinds dit jaar vallen die kinderen, zodra hun indicatie afloopt, onder de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg of onder de gemeente in het kader van de Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En al die wetten hebben een andere toegang: een gemeente, een zorgkantoor of een zorgverzekeraar. Als kinderen naar school gaan, moeten ook de scholen extra zorg in de klas regelen. Dat wordt dan weer geregeld via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Ouders met kinderen met een meervoudige handicap worden tussen al die instanties heen en weer gestuurd.

Niet de dupe

In een reactie zeggen de staatssecretarissen Dekker en Van Rijn dat leerlingen niet de dupe mogen worden van wijzigingen in de wet. Het kabinet zegt scherp te kijken naar de gevolgen van de veranderingen in de zorg en de invoering van het passend onderwijs. Daarbij worden ook ouders en anderen betrokken. 

Volgens de staatssecretarissen zijn geen gevallen bekend van kinderen die thuiszitten vanwege de andere manier van organiseren. Dekker en Van Rijn verwijzen verder naar de sites www.passendonderwijs.nl en www.onderwijsconsulenten.nl.

Bron: NOS.nl