• JA! Er is weer plek‚Ķ

    ‚≠źÔłŹ Gun jij je kind‚Ķ ‚≠źÔłŹ #trotsopjezelfzijn #vriendschappen #doorzetten #groeimindset #geduld #hulplerenvragen #nietopgeven #breinologie Oftewel: werken aan meer (zelf)vertrouwen, meer kennis en inzicht over vriendschappen Lees verder
  • Gebarenchallenge

    Ja! Zojuist heb ik mij ingeschreven voor de Gebarenchallenge. Veel zin om op 1 februari te starten! Komend jaar ga ik dus gebarentaal leren… Hoe Lees verder
  • Fijne jaarwisseling!

    De laatste dag in 2021 alweer! Wat is het jaar ongelooflijk snel voorbij gegaan. Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking en hoop jullie Lees verder

Werkwijze bij coaching voor ouder(s) of verzorger(s)

Een coachingstraject is nooit eenrichtingsverkeer. Samen wordt er aan de slag gegaan om een positieve verandering teweeg te brengen in de thuissituatie. Daarom wordt eerst het gezin in kaart gebracht: wie maken hier deel van uit en wat is ieders rol? Vervolgens zal in het begin kort gepraat worden over de situaties die zich hebben voorgedaan binnen uw gezin en de problemen die u ervaart. Er wordt bekeken wat u zelf in de hand heeft, en wat niet. Wanneer we dit helder hebben gaan we samen kijken naar de kansen en mogelijkheden die er voor u liggen. 

Elk individu van het gezin komt aan bod tijdens het traject en iedereen wordt intensief bij de coaching betrokken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en materialen passend bij uw situatie. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het leren nemen van verantwoordelijkheid, het waarderen van een ander, het communiceren met elkaar en het samen zorgen voor een veilig en gezellig klimaat. Hierbij staat onderling respect hoog in het vaandel.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat u als ouder(s) of verzorger(s) weer grip krijgt op de situatie en dat alle neuzen binnen het gezin weer dezelfde kant op komen te staan. Het aantal sessies dat hiervoor nodig is, is situatieafhankelijk, waarbij voorafgaand een inschatting wordt gemaakt. Het coachingstraject vindt plaats op locatie. De frequentie en duur van de sessies worden in overleg afgestemd.