Voor wie?

Advies
Wanneer uw kind vastloopt in zijn of haar sociaal- emotionele ontwikkeling, heeft dit ook invloed op de thuissituatie. Wanneer u als ouder(s) of verzorger(s) niet goed weet hoe u uw kind kunt begeleiden en ondersteunen, kunt u bij Hollander Advies & Coaching terecht voor advies. Ook voor raad over hoe om te gaan met lastig gedrag van uw kind bent u van harte welkom. Ik heb veel ervaring in het omgaan met kinderen met een gedragsprobleem of -stoornis, en kan u verschillende efficiënte strategieën aanleren. Wanneer u advies wilt over de omgang met uw kind, kom ik graag met u in contact om u en uw gezin beter te leren kennen. Samen gaan we dan aan de slag met als doel u (nieuwe) inzichten in de situatie te geven en u handvatten te bieden waarmee u aan de slag kunt gaan.

Coaching
Wanneer u het gevoel heeft dat een kortdurend adviestraject niet voldoende is, kan Hollander Advies & Coaching u en uw gezin ook tijdelijk begeleiding bieden. Dit kan het geval zijn wanneer u ervaart dat u als ouder(s) of verzorger(s) te weinig grip op uw thuissituatie heeft. Wanneer u het idee heeft dat uw gezin niet goed meer functioneert, in een neerwaartse spiraal zit en/of onderlinge frustraties hoog oplopen, kan Hollander Advies & Coaching met u en uw gezin meekijken en u via een aantal coachingssessies weer op de juiste weg helpen. Bij deze vorm van hulp komt elk individu van het gezin aan bod. Zowel de ouder(s) of verzorger(s) als de kinderen worden intensief betrokken bij het proces.