• JA! Er is weer plek‚Ķ

    ‚≠źÔłŹ Gun jij je kind‚Ķ ‚≠źÔłŹ #trotsopjezelfzijn #vriendschappen #doorzetten #groeimindset #geduld #hulplerenvragen #nietopgeven #breinologie Oftewel: werken aan meer (zelf)vertrouwen, meer kennis en inzicht over vriendschappen Lees verder
  • Gebarenchallenge

    Ja! Zojuist heb ik mij ingeschreven voor de Gebarenchallenge. Veel zin om op 1 februari te starten! Komend jaar ga ik dus gebarentaal leren… Hoe Lees verder
  • Fijne jaarwisseling!

    De laatste dag in 2021 alweer! Wat is het jaar ongelooflijk snel voorbij gegaan. Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking en hoop jullie Lees verder

Mogelijkheden/tarieven

Hieronder worden de mogelijkheden beschreven en toegelicht.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan het advies- of coachingstraject heeft u allereerst een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek om te bepalen of er een klik is en of u het ziet zitten om met Hollander Advies & Coaching het advies- of coachingstraject in te gaan. Het gesprek vindt in principe plaats bij mij in de praktijk, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Het gesprek zal ongeveer 30 minuten duren.

Intakegesprek
Wanneer u besluit om het advies- of coachingstraject in te gaan, volgt er een intakegesprek. Hierbij bent u ofwel alleen als ouder(s) of verzorger(s) aanwezig, ofwel samen met uw gezin. Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een intake-formulier.

Observatie
Wanneer u kiest voor een coachingstraject, vindt een observatie plaats om een beter beeld te krijgen van de thuissituatie. Gemiddeld duurt een observatie 90 minuten, maar in overleg is een kortere of langere observatie van bijvoorbeeld een dagdeel of dag ook mogelijk. Ook wanneer u kiest voor een adviestraject, adviseert Hollander Advies & Coaching een observatie van de thuissituatie. 

Advies of (gezins)plan
Na het gesprek en de eventuele observatie zal er in het geval van een adviestraject een afspraak worden gemaakt waarin de bevindingen worden besproken en handvatten worden aangereikt. Hierna eindigt dit traject. Wanneer het om een coachingstraject gaat zal er een (gezins)plan worden geschreven waarin de hulpvraag en een plan van aanpak beschreven worden. Wanneer u akkoord gaat met het (gezins)plan, kunnen de sessies gestart worden.

Sessies
Hoe de sessies in zijn werk gaan heeft u kunnen lezen bij de werkwijze. De frequentie en duur worden vooraf bepaald en kunnen afwijken van de standaard. De tarieven worden dan vanzelfsprekend aangepast.

Evaluatiegesprek
Tijdens het evaluatiegesprek worden het coachingstraject en de voortgang van uw gezin besproken. Er wordt tijdens het gesprek besloten of het traject wordt afgerond of verlengd. Wanneer u kiest om verder te gaan, wordt bekeken of het plan van aanpak nog voldoet. Indien nodig zal het (gezins)plan worden bijgesteld. Vooraf zal er weer een inschatting worden gemaakt van het aantal vervolgsessies, waarna er altijd opnieuw een evaluatie volgt.

Anders
Naast bovengenoemde opties kan er op ieder gewenst moment een tussentijdse evaluatie, telefonisch overleg of contact met derden plaatsvinden. Op verzoek wordt er na afloop van het traject een schriftelijk verslag opgesteld. Ook is het mogelijk om na een x aantal sessies opnieuw een observatie aan te vragen.

Vertrouwelijkheid
Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat hetgeen u of uw gezin met mij bespreekt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dat betekent dat ik zonder schriftelijke toestemming van u geen inhoudelijke informatie zal delen met derden.

N.B.
Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van u of uw gezin en/of anderen in gevaar is. 


Tarieven

Voor een overzicht van de tarieven klikt u hier.

Betaling / Annulering
Alle bedragen zijn inclusief materiaalkosten. Hollander Advies en Coaching is vrijgesteld van BTW. Er zal een reiskostenvergoeding gevraagd worden wanneer Hollander Advies en Coaching op locatie komt. In geval van een adviestraject vindt de facturering na afloop van het traject plaats. In geval van een coachingstraject vindt de eerste facturering plaats na het intakegesprek, de observatie en het opstellen van het (gezins)plan. De sessies zullen na afloop van iedere kalendermaand worden gedeclareerd.

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden/tarieven of heeft u nog andere vragen?
Neemt u dan gerust contact op.