Werkwijze bij problemen in de sociaal- emotionele ontwikkeling

Mijn ervaring in het begeleiden van kinderen leert dat het geven van enkele handreikingen vaak al voldoende is om iemand op weg te helpen. Door kinderen inzicht te laten krijgen in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten en van daaruit samen verder te werken, wil ik mijn steentje bijdragen aan hun ontwikkeling. Het sociale proces waarin kinderen zich bevinden breng ik langzaam in beeld door verschillende opdrachten. Ik werk veel vanuit visuele ondersteuning. Ik laat kinderen (in)zien hoe relaties zich tot elkaar verhouden, wat hun eigen rol is, de rol van de ander en de rol van de buitenstaander. Vanuit drie perspectieven bekijken we de situaties die het kind aandraagt als zijnde ‘lastig’, ‘niet leuk’ etc. 

Tijdens de coachingssessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodes, afgestemd op de behoeftes en interesses van uw kind. Ik gebruik onder andere de methode van het ‘omdenken’ van Bertold Gunster. Ik bekijk samen met het kind waar zijn/haar kansen en mogelijkheden liggen. Wat hebben ze zelf in de hand, wat niet en hoe moeten ze daar mee om gaan? Met behulp van coachingskaarten en ander spelmateriaal hebben we gesprekken en komen we samen spelenderwijs bij de kern van het ‘probleem’, het begin van een nieuwe start…