Werkwijze bij leerproblemen

Samen met uw kind ga ik door middel van een diagnostisch gesprek kijken waar de problematiek ligt. Op deze manier komen de leerproblemen aan het licht en krijg ik meer zicht op de problematiek(en). Daarna volgt er een aantal begeleidingssessies waarin ik samen met uw kind heel praktisch aan de slag ga om bijvoorbeeld bepaalde rekenstrategieën beter onder de knie te krijgen. Vaak wordt er gewerkt met een strategieschrift. Tijdens de sessies bouwen we aan dit strategieschrift en schrijven we alle strategieën of regels op die het kind lastig vindt. Op deze manier wordt er een passend naslagwerk gecreëerd voor uw kind. Wanneer het kind in de klas aan het werk gaat, kan het deze gebruiken ter ondersteuning en hoeft het niet direct de hulp te vragen van de leerkracht of een medeleerling. Ervaring leert dat kinderen dit vaak een prettige manier van werken vinden.
Voor alle vakgebieden is het werken met een strategieschrift mogelijk.

Het leren plannen, het maken van een planning of andere onderwijsgerelateerde onderwerpen kunnen vanzelfsprekend ook aan bod komen. Vooral voor kinderen in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs kunnen zaken als plannen, het werken met een agenda of het leren voor een toets soms lastig zijn. Hollander Advies & Coaching kan uw kind hierin begeleiding bieden.