• JA! Er is weer plek‚Ķ

    ‚≠źÔłŹ Gun jij je kind‚Ķ ‚≠źÔłŹ #trotsopjezelfzijn #vriendschappen #doorzetten #groeimindset #geduld #hulplerenvragen #nietopgeven #breinologie Oftewel: werken aan meer (zelf)vertrouwen, meer kennis en inzicht over vriendschappen Lees verder
  • Gebarenchallenge

    Ja! Zojuist heb ik mij ingeschreven voor de Gebarenchallenge. Veel zin om op 1 februari te starten! Komend jaar ga ik dus gebarentaal leren… Hoe Lees verder
  • Fijne jaarwisseling!

    De laatste dag in 2021 alweer! Wat is het jaar ongelooflijk snel voorbij gegaan. Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking en hoop jullie Lees verder

Werkwijze

Hollander Advies en Coaching werkt vanuit een kindplan. Het kindplan bevat algemene gegevens en beschrijft de beginsituatie, de hulpvraag, het plan van aanpak en gemaakte afspraken. Het kindplan moet altijd vooraf worden ondertekend door ouder(s) of verzorger(s). Het kindplan is een levendig document en wordt voor ieder kind apart opgesteld en tussentijds bijgesteld indien blijkt dat dit nodig is. Mochten het grote wijzigingen betreffen, dan wordt u als ouder(s) of verzorger(s) hiervan altijd op de hoogte gesteld.

De eerste sessie staat altijd in het tekenen van kennismaken en bouwen aan een vertrouwensrelatie. Alleen wanneer een kind zich veilig en vertrouwd voelt zal het open staan voor coaching en zichzelf durven uiten. Hierna volgen de sessies waarin aandacht zal zijn voor de hulpvraag, zoals omschreven in het kindplan.  

Hoeveel begeleidingssessies er nodig zijn is situatieafhankelijk. Vooraf wordt er wel een inschatting gemaakt. Een gemiddeld traject omvat ongeveer zes sessies, waarna er een evaluatie volgt met ouder(s) of verzorger(s). In sommige gevallen sluit ook het kind aan bij deze evaluatie. De plaats en frequentie van de sessies worden in overleg bepaald. Hollander Advies & Coaching kan op locatie komen, maar heeft ook de mogelijkheid voor ontvangst in de praktijk. Er is echter geen wachtruimte voor ouders beschikbaar.

N.B.
Mocht tijdens het coachen blijken dat uw kind in mijn optiek andere gespecialiseerde hulp nodig heeft bijvoorbeeld een psycholoog, dan zal ik u daarover informeren en indien noodzakelijk verwijzen. Wanneer u als ouder(s) of verzorger(s) een diagnose gesteld wilt hebben voor uw kind (zowel voor gedragsstoornissen als leerproblemen) moet ik u ook doorverwijzen. Hollander Advies & Coaching is er alleen voor het geven extra begeleiding, niet voor het vaststellen van een diagnose en etikettering.