• JA! Er is weer plek‚Ķ

  ‚≠źÔłŹ Gun jij je kind‚Ķ ‚≠źÔłŹ #trotsopjezelfzijn #vriendschappen #doorzetten #groeimindset #geduld #hulplerenvragen #nietopgeven #breinologie Oftewel: werken aan meer (zelf)vertrouwen, meer kennis en inzicht over vriendschappen Lees verder
 • Gebarenchallenge

  Ja! Zojuist heb ik mij ingeschreven voor de Gebarenchallenge. Veel zin om op 1 februari te starten! Komend jaar ga ik dus gebarentaal leren… Hoe Lees verder
 • Fijne jaarwisseling!

  De laatste dag in 2021 alweer! Wat is het jaar ongelooflijk snel voorbij gegaan. Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking en hoop jullie Lees verder

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Toelichting 

Met de sociaal- emotionele ontwikkeling bedoelen we de ontwikkeling van het samenleven met anderen (sociaal) en het om kunnen gaan met eigen en andermans gevoelens (emotioneel). Mensen ontwikkelen zich sterk op sociaal emotioneel gebied van hun 1e tot hun 20e levensjaar, en dus vooral tijdens de schooljaren.

Kinderen hebben kennis (weten en kennen), vaardigheden (doen en kunnen) en een juiste houding (willen en durven) nodig om zich sociaal competent te kunnen gedragen. Het bevorderen van de sociaal- emotionele ontwikkeling gebeurt vaak via onderwerpen als: algemene kennis, waarden en normen, gevoelens van jezelf en anderen, inleven in de ander, conflictsituaties oplossen, zelfvertrouwen en weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

Als de ontwikkeling niet vanzelf gaat kan een kind hinder ondervinden, dat kan zich bijvoorbeeld uiten in: agressief en gewelddadig gedrag, concentratieproblemen, depressiviteit, faalangst, hyperactiviteit, pesten, sociale angst en sociaal isolement.

Welk gedrag mag je verwachten van iemand die sociaal competent is?
Sociaal competent gedrag bestaat uit een hele reeks sociaal competente gedragingen. De methode: ‚ÄėKinderen en‚Ķ hun sociale talenten‚Äô hebben deze onderverdeeld in acht¬†categorie√ęn:

 • Ervaringen delen: delen met anderen wat je bezighoudt, zowel positieve als negatieve ervaringen.
 • Aardig doen: de ander op een positieve manier benaderen en zorg dragen voor anderen.
 • Samen spelen en werken: Samen met anderen iets tot stand brengen. Hierbij zijn samen overleggen, afspraken maken en inbrengen van idee√ęn belangrijk.
 • Een taak uitvoeren: Omgaan met taken en opdrachten, zowel schoolse als andere taken als de planten water geven, het bord schoonmaken of de klas opruimen.
 • Jezelf presenteren: Jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen.
 • Een keuze maken: De manier waarop je kiest en beslist en je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: kiezen waarmee je wilt spelen, terugkomen op een beslissing.
 • Opkomen voor jezelf: Omgaan met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen.
 • Omgaan met ruzie: Op een goede manier conflicten oplossen. Bijvoorbeeld: naar een ander luisteren bij een ruzie, een compromis sluiten.

Wanneer u ziet dat uw kind worstelt met problemen op sociaal- emotioneel gebied en u heeft het idee dat zijn of haar ontwikkeling gestoord wordt of zelfs stagneert, dan kom ik graag met u in contact. Samen met u en uw kind ga ik graag aan de slag! Samen zorgen we dan dat uw kind weer kan stralen en leert om zichzelf op een positieve manier staande te houden binnen onze maatschappij.