• JA! Er is weer plek‚Ķ

    ‚≠źÔłŹ Gun jij je kind‚Ķ ‚≠źÔłŹ #trotsopjezelfzijn #vriendschappen #doorzetten #groeimindset #geduld #hulplerenvragen #nietopgeven #breinologie Oftewel: werken aan meer (zelf)vertrouwen, meer kennis en inzicht over vriendschappen Lees verder
  • Gebarenchallenge

    Ja! Zojuist heb ik mij ingeschreven voor de Gebarenchallenge. Veel zin om op 1 februari te starten! Komend jaar ga ik dus gebarentaal leren… Hoe Lees verder
  • Fijne jaarwisseling!

    De laatste dag in 2021 alweer! Wat is het jaar ongelooflijk snel voorbij gegaan. Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking en hoop jullie Lees verder

Mogelijkheden/tarieven

Hieronder worden de mogelijkheden beschreven en toegelicht.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan het coachingstraject heeft u allereerst een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek om te bepalen of er een klik is en of u het ziet zitten om uw kind met Hollander Advies & Coaching het begeleidingstraject in te laten gaan. Wanneer uw kind al wat ouder is en hij of zij graag wil aansluiten bij dit gesprek, dan kan dat vanzelfsprekend. Het gesprek vindt in principe plaats bij mij in de praktijk, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Het gesprek zal ongeveer 30 minuten duren.

Intakegesprek
Wanneer u besluit om het begeleidingstraject in te gaan, volgt er een intakegesprek. Hierbij bent u samen met uw kind aanwezig. Voorafgaand aan dat gesprek ontvangt u een intake-formulier.

Observatie
Om een beter beeld te krijgen van de situatie adviseert Hollander Advies & Coaching een observatie, bijvoorbeeld in de thuissituatie of op de sportclub. Dit kan zowel voorafgaand aan de sessies, als tussentijds plaatsvinden. Gemiddeld duurt een observatie 90 minuten. In overleg is een kortere of langere observatie van bijvoorbeeld een dagdeel of dag ook mogelijk.

Kindplan
Na het gesprek en de observatie zal er een kindplan worden opgesteld, waarin de hulpvraag uw kind beschreven wordt en er een plan van aanpak zal worden opgesteld. Wanneer u akkoord gaat met het plan, kunnen de sessies gestart worden.

Sessies
Hoe de sessies in zijn werk gaan heeft u kunnen lezen bij de werkwijze. De standaard sessies duren 60 minuten en een gemiddeld begeleidingstraject bestaat uit zes sessies. De frequentie en duur kunnen afwijken, de tarieven worden dan vanzelfsprekend aangepast.

Evaluatiegesprek
Tijdens het evaluatiegesprek worden het begeleidingstraject en de voortgang van uw kind besproken. Er wordt tijdens het gesprek besloten of het traject wordt afgerond of verlengd. Wanneer u er voor kiest om verder te gaan, wordt bekeken of het plan van aanpak nog volstaat. Indien nodig zal het kindplan worden bijgesteld. Vooraf zal er weer een inschatting worden gemaakt van het aantal vervolgsessies, waarna er altijd opnieuw een evaluatie volgt.

Anders
Naast bovengenoemde opties kan er op ieder gewenst moment een tussentijdse evaluatie, telefonisch overleg of contact met derden plaatsvinden. Op verzoek wordt er na afloop van het traject een schriftelijk verslag opgesteld. Ook is het mogelijk om na een x aantal sessies opnieuw een observatie aan te vragen.

Vertrouwelijkheid
Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat hetgeen uw kind met mij bespreekt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dat betekent dat ik zonder de toestemming van het kind geen inhoudelijke informatie kan delen met de ouder(s) of verzorger(s). Uiteraard houd ik u wel op de hoogte van de ontwikkeling die het kind doormaakt en is uw betrokkenheid essentieel voor het slagen van het traject. Daarnaast zal niets uit het traject worden besproken met derden zonder uw schriftelijke toestemming.

N.B.
Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind en/of anderen in gevaar is. 


Tarieven

Voor een overzicht van de tarieven klikt u hier.

Betaling / Annulering
Alle bedragen zijn inclusief materiaalkosten. Hollander Advies en Coaching is vrijgesteld van BTW. Er zal een reiskostenvergoeding gevraagd worden wanneer Hollander Advies en Coaching op locatie komt. De eerste facturering vindt plaats na het intakegesprek, de observatie en het opstellen van het kindplan. De sessies zullen na afloop van iedere kalendermaand worden gedeclareerd.

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden/tarieven of heeft u nog andere vragen?
Neemt u dan gerust contact op.